GEOmix

Letnik 23, št. 2 (maj 2017)

Prelistaj na spletu

Naslovnica GEOmixa, letnik 23, številka 2 (foto: Veronika Strmšek)

Vsebina

UVODNIK
BESEDA PREDSEDNIKA

DROBTINICE

 •  DMGS kotiček
 •  EGEA kotiček
 •  LGD kotiček
 •  Euromed regional congress 2017: Natural hazards (Lea Rebernik)
 •  Izmenjava EGEA Ljubljana z EGEA Bern (Veronika Strmšek, Sara Uhan)

SREDICA

 •  Na področju regionalnega planiranja v Sloveniji »se dogaja« (dr. Simon Kušar)
 •  Prostorska in funkcijska preobrazba industrijskega območja bombažne predilnice in tkalnice Tržič (Žiga Longar)
 •  Razvojni potenciali Zgornje Savinjske doline (Tamara Danijel)
 •  Regionalizacija Slovenije in regionalni razvoj na primeru Ribnice (Nuša Hudoklin)
 •  Socialno-ekonomska funkcija zelene infrastrukture (Ženja Brezovar, Aljaž Golob, Blaž Kralj, Kaja Križaj, Urban Križaj, dr. Simon Kušar, Stanka Lapanja, Peter Novak)
 •  Terenske prigode – popis funkcionalno degradiranih območij (Špela Berlot, Luka Verlič)

DROBTINICE

 •  Izmenjava EGEA Ljubljana z EGEA Bern (Veronika Strmšek, Sara Uhan)
 •  NBRC 2017 – Možnosti perifernih območij (Jasna Sitar)
 •  Trondheim Winter Week 2017 (Urška Žibert)

ZABAVA

 •  Geokrižanka
 •  Shema EGEA

DROBTINICE

 • EMRC 2017 (slike s kongresa)

Sponzorji GEOmixa in DMGS