GEOmix

GEOmix je revija, ki jo že od leta 1994 izdaja Dmgs Egea Ljubljana. Namenjena je vsem, ki jih profesionalno ali ljubiteljsko zanima področje geografije. V reviji, ki izhaja dvakrat letno, so objavljeni prispevki o društvenih dejavnostih, poročila iz različnih simpozijev, konferenc in drugih srečanj, potopisi, teksti o aktualnih geografskih tematikah, strokovni geografski članki, intervjuji ter razmišljanja.

Avtorji prispevkov so študenti geografije, poklicni geografi in ostali, ki jih geografija zgolj zanima. Uredništvo že od vsega začetka k pisanju in objavi potopisov, poljudnoznanstvenih, prvih strokovnih in vseh drugih člankov s področja geografije in sorodnih ved spodbuja predvsem študente. GEOmix je med širšo geografsko javnostjo, tudi preko meja, zelo prepoznavna in priljubljena revija.

Pošiljanje prispevkov

geomix@dmgs.si

Pošiljanje prispevkov

geomix@dmgs.si

Aktualna številka

Tema naslednje številke

Tema novemrske številke je KRAS. Strokovne in aktualne članke, zabavne prigode in vse ostalo povezano s temo, nam pošljite do 17. NOVEMBRA 2023 na geomix@dmgs.si. Tudi tokrat organiziramo fotonatečaj. Tema je seveda kras, na tej povezavi pa so na voljo tehnična navodila za pisanje prispevkov.

Uredniški odbor

Odgovorna urednica: Tina Raj
Uredniški odbor: Anita Bevc, Taja Ivanc, Larisa Kosi, Klemen Baronik, Matej Knez, Rachela Škrinjar, Tara Jakopič Stojič, Tina Raj, Tadej Kapun, Sara Jemec
Lektoriranje: Anja Jerina, Ana Marija Jevšenak, Anita Bevc, Tina Raj, Manca Lesjak, Mihaela Modic              Pregled angleških besedil: Ajda Miklavčič
Oblikovanje in računalniški prelom: Klemen Baronik