GEOmix

GEOmix je revija, ki jo že od leta 1994 izdaja Dmgs Egea Ljubljana. Namenjena je vsem, ki jih profesionalno ali ljubiteljsko zanima področje geografije. V reviji, ki izhaja dvakrat letno, so objavljeni prispevki o društvenih dejavnostih, poročila iz različnih simpozijev, konferenc in drugih srečanj, potopisi, teksti o aktualnih geografskih tematikah, strokovni geografski članki, intervjuji ter razmišljanja.

Avtorji prispevkov so študenti geografije, poklicni geografi in ostali, ki jih geografija zgolj zanima. Uredništvo že od vsega začetka k pisanju in objavi potopisov, poljudnoznanstvenih, prvih strokovnih in vseh drugih člankov s področja geografije in sorodnih ved spodbuja predvsem študente. GEOmix je med širšo geografsko javnostjo, tudi preko meja, zelo prepoznavna in priljubljena revija.

Pošiljanje prispevkov

geomix@dmgs.si

Pošiljanje prispevkov

geomix@dmgs.si

Aktualna številka

Tema naslednje številke

Tema majske številke je GOZD. Strokovne članke na temo gozdov, kolumne, druge geografske članke, potopise s preteklih potovanj in poročila z dogodkov nam pošljite do 9. APRILA na geomix@dmgs.si. Tudi tokrat organiziramo fotonatečaj. Tema je seveda gozd, na tej povezavi pa so na voljo tehnična navodila za pisanje prispevkov.

Uredniški odbor

Odgovorni urednik: Jakob Jugovic
Uredniški odbor: Rok Brišnik, Snežna Dakskobler, Anja Jerina, Jakob Jugovic, Matej Knez, Urša Kosmač, Polona Zakrajšek
Oblikovanje in računalniški prelom: Rok Brišnik
Lektoriranje: Anja Jerina, Urša Kosmač, Miha Sever